DATA KEPENDUDUKAN

Data Kependudukan Desa Surokonto Kulon

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelami

1. Jumlah KK        : 579 KK

 • Laki-laki      : 552 KK
 • Perempuan : 27 KK

2. Jumlah Jiwa     : 1901 Jiwa

 • Laki-laki      : 1055 Jiwa
 • Perempuan : 846 Jiwa

Pendidikan

1. SD/ MI               : 154 Orang
2. SLTP/ MTs         : 46 Orang
3. SLTA/ MA          : 179 Orang
4. S1/ Diploma       : 27 Orang
5. Putus Sekolah    : 0 Orang
6. Buta Huruf         : 0 Orang

Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 1 buah/ Lokasi di Dusun Krajan
2. SD                         : 3 buah/ Lokasi di Dusun Krajan, Truko, Bulupitu
3. TPQ                       : 3 buah/ Lokasi di Dusun Krajan, Truko, Bulupitu

Kesehatan

a. Kematian Bayi

 • Jumlah Bayi lahir pada tahun ini  : 7 orang
 • Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

 • Jumlah ibu melahirkan tahun ini                     : 7 orang
 • Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini   : orang

c. Cakupan Imunisasi

 • Cakupan Imunisasi Polio 3      : 5 orang
 • Cakupan Imunisasi DPT-1       : 1 orang

d. Gizi Balita

 • Jumlah Balita        : 55 orang
 • Balita gizi buruk   : 0 orang
 • Balita gizi baik      : 55 orang
 • Balita gizi kurang : – orang

e. Pemenuhan air bersih

 • Pengguna sumur galian : 117 KK
 • Pengguna air Pam Desa :  –   KK
 • Pengguna sumur pompa   : –    KK
 • Pengguna sumur hidran umum : 0   KK
 • Pengguna air sungai : 0 KK
 • Pengguna Mata Air   : 0 KK

Keagamaan

a. Data Keagamaan Desa Surokonto Kulon Tahun 2017 jumlah pemeluk :

 • Islam                       : 1901 Orang
 • Katolik                     :  –      Orang
 • Kristen                     :  –      Orang
 • Hindu                      :  –      Orang
 • Budha                      :  –      Orang

b. Data tempat ibadah, jumlah tempat ibadah :

 • Masjid                      : 3  buah
 • mushola                   : 7  buah
 • Gereja                      :  –  buah
 • Pura                         :  –  buah
 • Vihara                      :  –  buah

Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Jenis Tanaman :

 • Padi Sawah              :  56  ha
 • Padi Ladang             :  15  ha
 • jagung                      :  86 ha
 • Palawija                    :  5  ha
 • Jambu biji                 :   –
 • Coklat                       :  6  ha
 • Karet                         :  5  ha
 • Kelapa                       :  1  ha
 • Singkong                  :  5  ha
 • Lain-lain                    : 14  ha

b. Peternakan

Jenis Ternak  :

 • Kambing                  :  117  ekor
 • Sapi                          :  60    ekor
 • Ayam                        :  10.000   ekor
 • Itik                            :  400  ekor
 • Burung                     :  17  ekor

Pembagian Wilayah

Nama dusun :

 • Dusun Krajan          :  Jumlah 4 RT   2 RW
 • Dusun Jampangan  :  Jumlah 2  RT  1  RW
 • Dusun Truko            :  Jumlah  4  RT   2  RW
 • Dusun Bulupitu        :  Jumlah  4  RT  2  RW